Bulkdistribusjon av drivstoff

Visste du?

SKANOLs tankbiler i Sverige kjører nesten utelukkende på 100 % biodrivstoff fremstilt av rapsolje, noe som reduserer CO2-utslippet med nesten 65 %?

Med det optimale transportmateriellet og velutdannede sjåfører transporterer vi del- og hellast til mottakere over hele Norden. Nøkkelordene for logistikkløsningene er kvalitet, fleksibilitet og rettidighet, og vi har stor fokus på transportøkonomi og effektivitet.

SKANOL har lang erfaring med oppbygging av optimalt transportmateriell i de Nordiske landene, samt inngående kjennskap til tekniske standarder, målesystemer osv.

Med effektiv IT-integrering kan vi sikre en 100 % papirløs ordreflyt helt fra kunde og frem til levering fra tankbil – og retur med leveringsdata fra bilen umiddelbart etter at levering er avsluttet.