Oppgaver som transportør

Visste du?

SKANOLs tankbiler i Sverige kjører nesten utelukkende på 100 % biodrivstoff fremstilt av rapsolje, noe som reduserer CO2-utslippet med nesten 65 %?

Vi søker løpende etter transportører over hele landet til følgende oppgaver:

OLJEDISTRIBUSJON til villaer, landbruk og industrivirksomheter:

Her kan vi tilby to muligheter:

  1. Hvis du har et ADR-godkjent, 4-akslet chassis med eller uten heis, kan du få en avtale om oljedistribusjon med SKANOLs vekselbeholder. Vi sørger for nødvendig utstyr og sikrer at du får den utdannelsen og opplæringen som skal til. Vi kan tilby leasing- eller leieavtale med lav utbetaling på chassis.
  2. Hvis du har en ADR-godkjent, 3-akslet trekkbil med hydraulikk, kan du få en avtale om oljedistribusjon med SKANOLs 1-akslede tanktrailer. Vi sørger for nødvendig utstyr og sikrer at du får den utdannelsen og opplæringen som skal til. Vi kan tilby leasing- eller leieavtale med lav utbetaling på trekkbil.

DRIVSTOFFDISTRIBUSJON til tankstasjoner og dieselanlegg

  1. Hvis du har en ADR-godkjent, 3-akslet trekkbil med hydraulikk, kan du få en avtale om drivstoffdistribusjon med SKANOLs 3- eller 4-akslede tanktrailer. Vi sørger for nødvendig utstyr og sikrer at du får den utdannelsen og opplæringen som skal til. Vi kan tilby leasing- eller leieavtale med lav utbetaling på trekkbil.

KJEMITRANSPORT

  1. Hvis du har en ADR-godkjent, 3-akslet trekkbil med hydraulikk, kan du få en avtale om kjemitransport/transport av farlig gods med SKANOLs 3- eller 4-akslede tanktrailer. Vi sørger for nødvendig utstyr og sikrer at du får den utdannelsen og opplæringen som skal til. Vi kan tilby leasing- eller leieavtale med lav utbetaling på trekkbil.