Fordeler som transportør

Visste du?

SKANOL daglig distribuerer opptil 11 000 tonn farlig gods i Danmark, Norge og Sverige?

Overveier du å bli selvstendig transportør, og trenger du støtte til dette eller mer informasjon, kan du kontakte:

Country Manager
Magne Elvik
Telefon: +47 90 818 141

SKANOL tilbyr:

  • Spennende og utfordrende oppgaver
  • God inntjening
  • ordnede forhold
  • Gjensidig tillit og en god dialog med ekspeditørene
  • Langvarig samarbeid
  • Stor respekt for den selvstendige transportøren
  • Lett administrasjon
  • Fordelaktige innkjøpsordninger