Vil du være transportør

Visste du?

SKANOL daglig kjører opptil 45 000 km på veiene i Danmark, Norge og Sverige?

Overveier du å bli selvstendig transportør, og trenger du støtte til dette eller mer informasjon, kan du kontakte:

Driftskontroller
Torsten Klevang
Telefon: +45 70 21 26 32

SKANOL kan bidra med:

  • Formidling for å få tillatelse til å bli transportør
  • Salg/leasing/utleie av lastebil, der du får en kjøreavtale
  • Løsning av en del av de administrative oppgavene, eksempelvis oppgjør