Miljø og CO2

Vidste du?

SKANOLs tankvogne i Sverige kører næsten udelukkende på 100% biobrændstof fremstillet af rapsolie, hvilket reducerer CO2 udslippet med næsten 65%?

Vi er bevidste om, at vi som logistikvirksomhed påvirker miljøet – især gennem CO2 udslip.

SKANOL betragter en ansvarlig opførsel omkring et bæredygtigt miljø, som en integreret del af vores forretningsfilosofi.

Vi har derfor udvalgt en serie af mål og initiativer, som vi vil realisere i tæt samarbejde med vores samarbejdspartnere og medarbejdere.

 • Køreteknik for reduceret dieselforbrug – uddannelse
 • Fornyelse af lastbiler – Klasse 5 dieselmotorer
 • Fyldte biler – f.eks. gennem samdistribution hvor det er muligt
 • Planlægning – informationsforbedring for at begrænse unødvendig kørsel
 • Bæredygtighed – integreret del af udviklingen af logistikmodeller for kunder.
 • Specialmateriel med høj kapacitet
 • Vægtoptimeret materiel
 • Skanol har udviklet en model til at udarbejde kundespecifikke analyser af CO2-belastninger

Vi ønsker at reducere CO2-belastninger ved at:

 • Sikre viden om miljømæssig bæredygtighed hos:
  • Ledelsen
  • Medarbejdere med kundekontakt
  • Chauffører
  • Øvrige medarbejdere
 • Medtage miljøeffektivitet ved:
  • Indgåelse af kundeaftaler
  • Nyinvesteringer i materiel og bygninger
  • Aftaler med leverandører
  • Valg af logistikløsninger

Miljø og CO2 er en løbende proces, hvor vi kontinuerlig arbejder med at forbedre vor viden gennem undersøgelse af de bedste eksempler og løsninger fra branchen, samt gennem aktiv deltagelse i Europæiske fora hvor bæredygtighed inden for vores branche udvikles.