Kemi transporter

Vidste du?

SKANOL dagligt foretager op mod 1.700 leverancer i Danmark, Norge og Sverige?

Håndtering og transport af farligt gods kræver stor viden og omhu. SKANOls chauffører er udvalgt og uddannet til arbejdet med farligt gods, og SKANOLs virksomhedskultur er kendetegnet ved stort fokus på forebyggende sikkerhed.

Vi har stor viden i organisationen omkring såvel lovgivningen på området samt opbygning og sikker anvendelse af det rigtige transportmateriel til opgaverne.

Læs mere om EUROPÆISK KONVENTION OM INTERNATIONAL TRANSPORT AF FARLIGT GODS AD VEJ (ADR) på følgende link