Informationsteknologi

Vidste du?

SKANOL dagligt foretager op mod 1.700 leverancer i Danmark, Norge og Sverige?

SKANOL har markedets bedste IT-løsninger til håndtering af logistik inden for tanktransport af farligt gods.

Med systemerne WinDMS®, OilPAC® og Oildroid® kan vi tilbyde effektive og kundetilpassede grænseflader samt et 100% papirløst flow fra kundens ERP-systemer helt ud til tankbilens avancerede målersystemer, som i realtime vender tilbage med præcise leveringsdata til kunden. Uanset om det er mindre bulk-leverancer eller hele læs.

Systemerne sikrer en præcis og effektiv håndtering af data samt mulighed for automatisk volumenafstemning.