SQAS-certificering

Vidste du?

SKANOL dagligt distribuerer op mod 11.000 tons farligt gods i Danmark, Norge og Sverige?

For at beskytte miljøet og de ansatte har den kemiske industri i Europa lavet faste retningslinier for hvilken type kontrol, der skal være med transport, oplagring og håndtering af kemiske stoffer.

SQAS er specielt beregnet for virksomheder, der producerer, transporterer og formidler kemiske produkter. Systemet er en logisk metode til at identificere og styre risici i forbindelse med sikkerhed omkring behandling af kemikalier.

CEFIC som er en sammenslutning af de store europæiske kemiproducenter, har etableret dette kontrolsystem med det formål at øge sikkerheden ved transport, lagring og håndtering af kemikalier.

SQAS er et værktøj, hvor en assessor via 440 spørgsmål bedømmer kvalitets-, sikkerheds-, sundheds og miljøledelsessystemer hos leverandører af transporttjenester.

SQAS anvendes ofte sammen med kvalitetststandarden ISO 9001:2015 og miljøstandarden ISO 14001:2015, hvor den vil være et naturligt integreret system. Skanol er certificeret efter alle disse standarder.

Certifikat, SQAS