ISO-certificeringer

Vidste du?

SKANOLs tankvogne i Sverige kører næsten udelukkende på 100% biobrændstof fremstillet af rapsolie, hvilket reducerer CO2 udslippet med næsten 65%?

ISO 9001

Implementering af ISO 9001 fører til løbende forbedringer af organisationsplanlægning, overblik og ledelse. Implementering af ISO 9001 viser desuden en forpligtelse til kvalitetsforbedring gennem anvendelse af et eksternt certificeringsorgan.

Cerifikat, ISO 9001

 

ISO 14001

ISO 14001 er en international accepteret standard, som danner grundlag for fastlæggelse af miljøledelse. Standarden specificerer hvad som kræves for at danne et miljøledelsessystem med udgangspunkt i virksomheden, dens processer og aktiviteter med fordeling af ansvar og kompetencer samt miljøopgaver i hverdagen.

ISO 14001, enkeltelements-krav for at blive certificeret:

  • Miljøpolitik
  • Planlægning
  • Iværksættelse og drift
  • Kontrol og korrigerende handlinger
  • Ledelsens gennemgang

Certifikat, ISO 14001

 

ISO 18001

Ud over at virksomheden skal opfylde arbejdsmiljøloven, skal den for at opretholde OHSAS 18001 certifikatet arbejde med:

  • Det rummelige arbejdsmarked og sundhedsfremme.
  • Udforme og vedligeholde procedurer, der skal sikre, at medarbejderne eller deres repræsentanter inddrages i arbejdsmiljøarbejdet.
  • Eliminere eller minimere risiciene for personale eller andre interessenter, der kan udsættes for arbejdsmiljøfarer i forbindelse med virksomhedens aktiviteter.

Certifikat, ISO 18001