Bunkering og offshore

Vidste du?

SKANOL dagligt distribuerer op mod 11.000 tons farligt gods i Danmark, Norge og Sverige?

Skibe anløber havne døgnet rundt, og det stiller store krav til fleksibilitet og leveringssikkerhed i forbindelse med bunkering. SKANOL har landsdækkende kapacitet i form af både materiel, fittings og de medarbejdere der skal til for at levere under til tider vanskelige forhold – uden at gå på kompromis med hverken kvalitet, sikkerhed eller miljø.

Vore medarbejdere er desuden specieluddannede til at håndtere de omfattende krav til dokumentation i forbindelse med f.eks. bunkering af skibe i udenrigsfart.