Energi Bulk distribution

Vidste du?

SKANOL dagligt foretager op mod 1.700 leverancer i Danmark, Norge og Sverige?

Hver dag året rundt foretager Skanols chauffører mere end tusinde leverancer til private og erhvervsvirksomheder over hele Norden. Det kræver skarp planlægning, fleksibilitet og forståelse for kundens behov.

Opgaverne skal prioriteres rigtigt, og der skal være kapacitet til hasteordrer og andre pludseligt opståede behov. Kundens tank må aldrig gå tom. Skanol har mange års erfaring i at planlægge denne type distribution, hvor kompleksiteten er høj og hvor der kan være store sæsonudsving og behov for hurtig kapacitetstilpasning.

Samtidig forstår vores chauffører at tage individuelle hensyn hos kunden, så vi når målet: At tanken er fyldt op uden at kunden i øvrigt kan se at vi har været på besøg. Det forudsætter, at chaufføren har en indgående viden om såvel tankinstallationer og udstyr som produkter og forebyggende miljø- og sikkerhedsforanstaltninger.

Med effektiv IT-integration kan vi sikre et 100% papirløst ordreflow helt fra kunde og frem til levering fra tankbil – og retur med leveringsdata fra bilen umiddelbart efter at levering er afsluttet.

Vore systemer kan håndtere og dokumentere avancerede processer som additivering og skylning.